Terug naar het overzicht

vrijdag 18 januari, 2019

Wet vergoeding Affectieschade van kracht per 1 januari 2019

Begin dit jaar is de Wet vergoeding Affectieschade in werking getreden. Deze wet geeft onder bepaalde voorwaarden een grondslag tot financiële compensatie voor een beperkte kring van nabestaanden en familieleden van letselschadeslachtoffers. Dit was tot 1 januari 2019 niet mogelijk, omdat voordien alleen slachtoffers zelf een vordering konden hebben. Nabestaanden hadden alleen een vordering voor zover ze afhankelijk waren van het inkomen van de overledene. Nu kunnen dus naaste familieleden een claim indienen wegens verdriet dat hen is aangedaan.
Wet op affectieschade - Nostimos Letselschade
Naasten (bijvoorbeeld echtgenoten of kinderen) kunnen in de praktijk ook veel pijn en verdriet hebben bij het zwaargewond raken of het overlijden van hun dierbaren. Tot en met 2018 hadden naasten in Nederland geen recht op een financiële vergoeding voor dit leed. Het heeft meer dan 15 jaar geduurd voordat deze wet door het parlement werd aangenomen.
Per 1 januari 2019 is er nu dus een recht op smartengeld voor nabestaanden na overlijden, maar ook voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel. De vergoeding van affectieschade neemt uiteraard de pijn en het verdriet niet volledig weg. Dat kan ook niet met geld. Wel vormt zo’n vergoeding van affectieschade een vorm van erkenning en symbolische genoegdoening, die zal bijdragen aan de verwerking van het verdriet. Dat was in de kern de bedoeling van de wetgever.

Vergoeding bij overlijden en bij zeer ernstig en blijvend letsel

Duidelijk is dus dat alleen bij overlijden en bij zeer ernstig blijvend letsel een recht op vergoeding bestaat. Denk aan overlijden of aan 70% functionele invaliditeit van het slachtoffer. Dat kan het geval zijn bij een dwarslaesie zijn of bij ernstig hersenletsel. Het percentage invaliditeit is overigens niet beslissend, maar richtinggevend. In de rechtspraak zal hier meer duidelijkheid over ontstaan in de komende jaren.

Personen met aanspraak op vergoeding

Niet iedereen kan zomaar aanspraak maken op deze vergoeding. De personen die wél een vergoeding kunnen krijgen, zijn:
  • kinderen;
  • ouders;
  • geregistreerde partners;
  • echtgenoten;
  • pleegkinderen;
  • stiefkinderen.
Aan dit rijtje kunnen op grond van een soort hardheidsclausule ook personen worden toegevoegd die in een zodanig hechte en langdurige relatie tot de overledene of tot de zwaar gewonde persoon staan, dat zij op basis van redelijkheid en billijkheid eveneens voor een vergoeding in aanmerking komen.

Wet op affectieschade en gebeurtenissen

Het recht op vergoeding van affectieschade is alleen geldig bij gebeurtenissen die op of na 1 januari 2019 hebben plaatsgevonden. Er kan aan de Wet Affectieschade geen terugwerkende kracht worden ontleend. Denk je aanspraak te kunnen maken op een vergoeding op grond van deze wet en wil je weten hoe hoog jouw vergoeding uit zal vallen? Neem dan contact met ons op voor betrouwbare informatie. >> Naar de overige nieuwsberichten >>

Zullen we u terugbellen?

Laat hier uw gegevens achter en ik bel u zo snel mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.