Terug naar het overzicht

vrijdag 22 maart, 2024

Is terugkomen op een aansprakelijkheidserkenning mogelijk?

U kunt door toedoen van een ander betrokken raken bij een ongeval en hierdoor letselschade oplopen. Indien u uw letselschade wil verhalen op de ander, dan dient u de ander aansprakelijk te stellen. Het is dan wachten op een erkenning van de aansprakelijkheid. Zodra de hobbel van de aansprakelijkheidserkenning is genomen, kan de letselschadevordering worden vormgegeven en worden ingediend. De verplichting voor de ander om de aantoonbare schade te vergoeden staat met een erkenning van de aansprakelijkheid namelijk vast.

Wat nu als de aansprakelijkheid is erkend en later op die erkenning wordt teruggekomen? Is dat mogelijk? In dit blog beantwoord ik deze vraag aan de hand van een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

Beknopte feitenweergave en standpunten partijen

Bij een verkeersongeval op 7 april 2019 waren drie auto’s betrokken. De politie is ingeschakeld en de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen)-verzekeraar (Allianz) van een van de auto’s (hierna: ‘Allianz’) heeft op 14 januari 2020 en (impliciet) nog eens op 28 mei 2020 de aansprakelijkheid voor het ontstaan van het ongeval erkend richting de eigenaar van een van de andere auto’s.

Op 29 januari 2021 ontving Allianz informatie over de toedracht van het ongeval van de politie en Allianz erkende op 26 februari 2021 opnieuw aansprakelijkheid. Diezelfde dag nog (een aantal uur later) liet Allianz weten dat het toch nog niet duidelijk was wie aansprakelijk zou zijn en op 6 december 2021 kwam Allianz daadwerkelijk terug op de aansprakelijkheidserkenning.

Aangegeven werd dat Allianz gebonden is aan de erkenningen (‘erkend is erkend’), terwijl Allianz van mening is dat zij wel degelijk op de erkenningen mag terugkomen nu de werkelijke toedracht van het ongeval anders bleek te zijn dan de toedracht waar eerder van uit is gegaan. Uiteindelijk is een gerechtelijke procedure gestart en heeft de rechtbank Rotterdam een oordeel geveld over de vraag of dat Allianz nog onder de aansprakelijkheidserkenning uit kan komen. 

Juridisch kader en oordeel rechtbank

Uit eerder gedane rechterlijke uitspraken volgt dat een aansprakelijkheidsverzekeraar in principe niet mag terugkomen op een aansprakelijkheidserkenning. Dit verandert niet als een deskundige na de erkenning met een andere visie over de aansprakelijkheid komt dan wel het rapport van een eerder door de verzekeraar ingeschakelde deskundige onjuist of ondeugdelijk acht.

Als vaststaat dat de verzekeraar onder invloed van bedrog tot de aansprakelijkheidserkenning is overgegaan, dan is de verzekeraar in ieder geval niet gebonden aan de erkenning. Het zou dan namelijk naar de zogenaamde maatstaven ‘van redelijkheid en billijkheid’ onaanvaardbaar zijn om aan de erkenning vast te blijven houden.

Allianz heeft niet gesteld dat bedrog aan de orde is. Daarnaast concludeert de rechtbank dat Allianz de door haar gestelde werkelijke ongevalstoedracht niet aannemelijk heeft gemaakt en niet heeft bewezen. In het geval dat dat Allianz wel was gelukt, dan mocht Allianz alsnog niet terugkomen op de aansprakelijkheidserkenning, zo oordeelt de rechtbank. Het uitgaan van een onjuiste ongevalstoedracht komt naar zogenaamde ‘verkeersopvattingen’ voor rekening en risico van Allianz. Er is volgens de rechtbank geen sprake van een overhaaste aansprakelijkheidserkenning. Ook is bedrog niet aan de orde. Relevant is verder nog dat het gaat om professionele partijen en dat er in het begin al onduidelijkheid over de ongevalstoedracht bestond.

Conclusie

Naar aanleiding van dit blog kan worden gesteld dat op een aansprakelijkheidserkenning kan worden teruggekomen, maar dit mag écht niet zomaar. Men zal dan van goeden huize moeten komen, want de rechter is terughoudend met het intrekken van de uitgebrachte erkenning. Logisch als je het mij vraagt, omdat het anders voor de nodige onzekerheid bij slachtoffers zal zorgen. Een slachtoffer moet het vertrouwen kunnen hebben dat een verzekeraar de aansprakelijkheid zorgvuldig beoordeelt, zoals ook is aangehaald in de Gedragscode Behandeling Letselschade. Deze code is opgesteld door De Letselschade Raad. De Letselschade Raad wil meer harmonie en duidelijkheid in de letselschadebehandeling bereiken.  

Heeft u door een ongeval lichamelijk en/of geestelijk letsel heeft opgelopen en wenst u hulp bij het verhalen van uw materiële en immateriële schade? Neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op via 0800 667 84 66 of via info@nm-letselschade.nl. Met de juiste kennis en ervaring helpen wij u graag verder.

Dit blog is geschreven door mr. E.W. (Elise) van Kempen, werkzaam bij NostimosMooyman.

Zullen we u terugbellen?

Laat hier uw gegevens achter en ik bel u zo snel mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.