Terug naar het overzicht

maandag 24 april, 2023

Het belang van de kwalificatie van een werkrelatie voor het letselschaderecht

Indien u bij een ongeval betrokken raakt en hierdoor letsel oploopt, doet u er goed aan om een belangenbehartiger in te schakelen. Een belangenbehartiger kan u met zijn kennis en ervaring bijstaan bij de behandeling van uw letselschade. Het letselschaderecht is namelijk een complex rechtsgebied dat ook nog eens raakvlakken kent met andere rechtsgebieden, zoals het arbeidsrecht. Ten aanzien van het arbeidsrecht is onlangs een ook voor het letselschaderecht relevante uitspraak door ons hoogste rechtscollege gewezen. In dit blog ga ik op de arbeidsrechtelijke uitspraak in en ik pas een en ander toe op het letselschaderecht.   

Deliveroo-uitspraak

Onze samenleving is gedurende de afgelopen jaren sterk gedigitaliseerd. Digitale platformen als Uber, Helpling en Deliveroo zijn dan ook niet meer weg te denken. Dergelijke platformen brengen vraag en aanbod bij elkaar met behulp van algoritmes. Hoewel de intentie wellicht is om werkzaam te zijn op basis van een overeenkomst van opdracht, kan de relatie tussen het digitale platform en de zogenaamde platformwerker ook kenmerken van een arbeidsovereenkomst hebben. In het arbeidsrecht is er dan ook al gedurende lange tijd discussie over de vraag of dat een platformwerker een werknemer of een zelfstandige is.

Onlangs heeft ons hoogste rechtscollege zich uitgelaten over de positie van de bezorgers van Deliveroo. Volgens dit rechtscollege voeren zij werkzaamheden uit op basis van een arbeidsovereenkomst. Zij zijn dan ook aan te merken als werknemers. Klik hier voor de uitspraak.

Toepassing letselschaderecht

Ons hoogste rechtscollege heeft bij de beoordeling van de werkrelatie tussen Deliveroo en de platformwerker omstandigheden aangehaald die ook bij de beoordeling van andere werkrelaties van belang kunnen zijn. Een goede beoordeling van de werkrelatie is ook voor het letselschaderecht relevant. Hieronder licht ik dit puntsgewijs toe.   

Werknemer

  • Indien een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden betrokken raakt bij een ongeval met schade tot gevolg en hij kan dit bewijzen, dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk te houden voor de door de werknemer opgelopen schade.
  • Een werkgever kan aansprakelijk zijn als een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade toebrengt aan een derde.
  • Een werkgever kan gehouden zijn om de schade van een werknemer te vergoeden als hij niet voldoet aan de eisen van goed werkgeverschap. Een eis van het goed werkgeverschap is bijvoorbeeld het afsluiten van een behoorlijke verzekering voor werknemers die schade kunnen leiden door deel te nemen aan het verkeer in verband met hun werk.
  • Er bestaat in beginsel geen aansprakelijkheid van de werknemer ten opzichte van de werkgever als de werknemer in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst schade toebrengt aan een derde of de werkgever.

Zelfstandige

  • In het geval van een zelfstandige kan de opdrachtgever mogelijk aansprakelijk worden gehouden voor de schade die de zelfstandige oploopt bij het verrichten van de werkzaamheden. Er gelden in dit verband echter wel een aantal criteria die niet gelden in het geval van een werknemer.
  • Een derde kan zijn schade die is toegebracht door een zelfstandige in de uitoefening van de opgedragen werkzaamheden, mogelijk moeilijker verhalen op de opdrachtgever in vergelijking met een derde die zijn schade die is toegebracht door een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden, wil verhalen op de werkgever.
  • Er bestaat onduidelijkheid over de vraag of dat de bijzondere zorgplicht, waaronder de verplichting om een behoorlijke verzekering af te sluiten voor werknemers die deelnemen aan het verkeer in verband met hun werk, überhaupt ook kan worden aangenomen bij zelfstandigen. Het is in ieder geval niet wettelijk geregeld.  
  • Er is een mogelijkheid voor zelfstandigen om bescherming te ontlenen aan de bepaling dat er in beginsel geen aansprakelijkheid van de werknemer ten opzichte van de werkgever bestaat als de werknemer in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst schade toebrengt aan een derde of aan de werkgever, maar dit is niet wettelijk geregeld.

Tot slot

Duidelijkheid over de kwalificatie van een werkrelatie is dus niet enkel voor het arbeidsrecht relevant. De positie van de werknemer kan namelijk ook in het letselschaderecht verschillen van die van de zelfstandige. In het letselschaderecht kan de positie van de zelfstandige zwakker en onzekerder zijn dan die van de werknemer.

Heeft u door een ongeval lichamelijk en/of geestelijk letsel heeft opgelopen en wenst u hulp bij het verhalen van uw materiële en immateriële schade? Neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op via 0800 667 84 66 of via info@nostimos.nl. Met de juiste kennis en ervaring helpen wij u graag verder.

Dit blog is geschreven door mr. E.W. (Elise) van Kempen, werkzaam bij Nostimos Letselschadedeskundigen.

Zullen we u terugbellen?

Laat hier uw gegevens achter en ik bel u zo snel mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.