Terug naar het overzicht

maandag 8 februari, 2021

U bent slachtoffer van een bedrijfsongeval. Wat nu?

Als u het slachtoffer bent van een bedrijfsongeval kan dit behoorlijke financiële consequenties met zich meebrengen. Denk aan kosten voor medische zorg, voor aanpassingen in en om uw huis, voor extra hulp of onderhoud van uw woning of tuin.

Daarnaast kan er ook sprake zijn van gederfde inkomsten als u door het ongeval tijdelijk of blijvend niet meer in staat bent om uw huidige inkomen te blijven verwerven middels arbeid. Oftewel: u verdient minder geld omdat u door het letsel uw werk niet meer kan doen of noodgedwongen minder uren moet werken.

Het komt erop neer dat u door een bedrijfsongeval te maken kunt krijgen met meer kosten en minder inkomsten. Geen prettig vooruitzicht, al helemaal niet als u in de kreukels ligt.

Werkgeversaansprakelijkheid

In dit artikel kunt u lezen hoe het zit met de werkgeversaansprakelijkheid, als u door een bedrijfsongeval schade en/of letsel oploopt. Als u hulp of advies nodig heeft, neemt u dan contact met ons op. De contactgegevens van Nostimos vindt u onderaan de pagina.

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?
Wanneer u letsel oploopt tijdens het uitvoeren van uw werk en dit een gevolg is van de werkzaamheden, dan kunt u hiervoor uw werkgever aansprakelijk stellen. In principe is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid als uw werkgever niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht.

Zorgplicht werkgever
De werkgever heeft een zorgplicht: hij moet de werkplek zorgvuldig inrichten en voorzien van veiligheidsvoorschriften. Daarbij moet hij zorgen voor deugdelijke beschermingsmiddelen, duidelijke instructies geven en toezicht houden op de naleving van die instructies. Als een werkgever die verplichting(en) van de zorgplicht niet nakomt, dan is de zorgplicht geschonden en dan is de werkgever aansprakelijk. De zorgplicht is geregeld in artikel 7:658 BW.

Aansprakelijk stellen werkgever verloopt via aansprakelijkheidsverzekeraar

Als u van mening bent dat de werkgever de zorgplicht heeft geschonden, dan kunt u de werkgever aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Voelt u zich bezwaard om uw werkgever aansprakelijk te stellen omdat dat verkeerd opgevat zou kunnen worden? Meestal valt dat wel mee: de meeste werkgevers zijn hiervoor verzekerd en vatten dit niet persoonlijk op. De schaderegeling verloopt via de aansprakelijkheidsverzekeraar. De eventuele discussie met betrekking tot de aansprakelijkheid en de betalingen gaan dus buiten uw werkgever om.

Wat moet u aantonen als u de werkgever aansprakelijk stelt?
U hoeft slechts te stellen en zo nodig te bewijzen dat u schade heeft geleden in de uitoefening van uw werkzaamheden. Daarbij hoeft u niet aan te tonen wat nu de toedracht of de oorzaak is geweest van het ongeval. Het is vervolgens aan uw werkgever (dus niet aan u) dat hij zijn zorgplicht is nagekomen.

Wat nu als ú fouten heeft gemaakt of roekeloos bent geweest?
Als het uw eigen schuld is geweest, bijvoorbeeld omdat u onvoorzichtig bent geweest, dan kan de werkgever nog steeds aansprakelijk zijn. Pas als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid dan is de werkgever niet aansprakelijk. Ook hier geldt dat de werkgever dit zal moeten aantonen. In de praktijk kan de werkgever zich hier niet snel op beroepen.

Naast uw aandacht voor herstel na het bedrijfsongeval heeft u waarschijnlijk recht op een schadevergoeding. Met behulp van deze bedrijfsongevaltest weet u snel of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Dat kan overigens in prima overleg met uw werkgever en zonder uw relatie op welke manier dan ook te beschadigen!

Direct hulp vragen van een expert?

Hebt u zelf een bedrijfsongeval gehad en hebt u vragen over werkgeversaansprakelijkheid? Of hebt u hulp nodig bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever? Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze letselschade experts.

Het kost u niets
De kosten voor buitengerechtelijke rechtshulp zijn een onderdeel van uw schade. Dat is wettelijk zo geregeld. Dat betekent dat de werkzaamheden van Nostimos in uw dossier door de tegenpartij moeten worden betaald. Dit is een recht van het slachtoffer. Inschakeling van Nostimos kost u dus niets. Alleen als er onduidelijkheid is over de schuldvraag zal Nostimos samen met u afspraken maken over de kosten voor rechtshulp. Uw belang staat daarbij voorop. De kosten hoeven dus nooit een belemmering te vormen voor inschakeling van Nostimos.

Wij zorgen ervoor dat de juiste experts – vrijblijvend, kort en kosteloos – contact met u opneemt en u van een persoonlijk en maatwerk advies voorziet:

Nostimos is een Keurmerkkantoor
Nostimos Letselschadedeskundigen beschikt uiteraard over het Keurmerk van de Stichting Keurmerk Letselschade

Zullen we u terugbellen?

Laat hier uw gegevens achter en ik bel u zo snel mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.