Terug naar het overzicht

dinsdag 29 augustus, 2023

Letselschade door collega op de werkvloer

Een groot deel van ons leven brengen we door op de werkvloer. Het is daarom niet vreemd dat in al deze tijd zich een ongeval kan voordoen. Dit hoeft niet altijd door uw eigen schuld te komen, maar kan ook door een collega worden veroorzaakt. In dat geval kunt u de schade claimen. In deze blog gaan we in op letselschade door een collega op de werkvloer.

Letselschade melden Heb ik recht op schadevergoeding

Wat is letselschade?

Letselschade is de algemene term voor schade die u oploopt ten gevolge van een ongeval. Deze schade kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Ook op de werkvloer kunt u beide soorten letselschade oplopen. Denk bijvoorbeeld aan een collega die onverantwoord op een heftruck rondrijdt, waardoor u aangereden wordt en uw been breekt. Of denk aan een te hoge werkdruk en stress waardoor u in een burn-out beland. In dergelijke gevallen is het de vraag wie aansprakelijk is voor de geleden schade na een bedrijfsongeval

Aansprakelijkheid bij letselschade op de werkvloer

Globaal kunnen drie partijen verantwoordelijk zijn voor schade op de werkvloer: uzelf, uw collega of uw werkgever. In deze blog focussen we ons op de laatste twee groepen. In het algemeen geldt een risicoaansprakelijkheid voor de werkgever. Als een werknemer schade veroorzaakt, is de werkgever aansprakelijk hiervoor.

Daarnaast is de werkgever verplicht om een gezonde en veilige werkomgeving te waarborgen. Deze zorgplicht bestaat er onder andere uit dat de werknemers goed getraind zijn voor de werkzaamheden en dat de werkomgeving veilig is ingericht. Dit houdt bijvoorbeeld in dat niet iedereen toegang heeft tot gevaarlijke plekken en er helmen of veiligheidsbrillen beschikbaar zijn. Als de werkgever niet heeft voldaan aan de zorgplicht is hij aansprakelijk voor de geleden schade. 

Letselschade claimen

Als u letselschade heeft geleden, is het belangrijk een goede documentatie te hebben. Noteer welke schade u heeft geleden en maak foto’s. Bewaar ook de financiële gegevens met betrekking tot de schade. Waar mogelijk is het ook belangrijk om getuigen te vragen een verklaring af te leggen. Het claimen van de letselschade bestaat uit twee stappen.

  1. Allereerst dient u aan te tonen dat het ongeval heeft plaatsgevonden tijdens de uitoefening van uw werk. Ten tijde van uw werkdag is uw werkgever namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid. Als het ongeval zich heeft voorgedaan op de werkvloer, maar buiten uw werktijd is de werkgever niet altijd verantwoordelijk. 
  2. De tweede stap is dat de werkgever bewijst dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan. Bij een bedrijfsongeval heeft de werkgever een zwakkere positie. In plaats van dat u moet aantonen dat de werkgever niet aan de zorgplicht heeft voldaan, moet de werkgever aantonen dat hij dit wél heeft voldaan. 

Eigen schuld

In het recht wordt echter wel rekening gehouden met uw eigen gedragingen. Als er sprake is van eigen schuld, bijvoorbeeld doordat u bewust roekeloos heeft gehandeld, dan is de werkgever niet (volledig) aansprakelijk. 

Meer informatie over letselschade op de werkvloer

Als u letselschade door een collega op de werkvloer heeft opgelopen, is uw herstel het belangrijkste. We begrijpen dat u niet de tijd en energie heeft om alles te regelen met betrekking tot de claim. Daarom helpen wij u graag. Wilt u meer informatie of een persoonlijk advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

We zijn per e-mail bereikbaar via info@nostimos.nl of telefonisch via 0800 667 84 66 (gratis). Bij noodgevallen zijn we buiten kantoortijden bereikbaar op 076 541 60 20.

Letselschade melden Heb ik recht op schadevergoeding

Zullen we u terugbellen?

Laat hier uw gegevens achter en ik bel u zo snel mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.