Terug naar het overzicht

woensdag 23 oktober, 2019

Opdracht Commissie Beroepsziekten mag breder

Nostimos is verheugd dat er een Commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten in het leven is geroepen. Dit is een commissie die de opdracht heeft gekregen met voorstellen te komen om het schadeverhaalproces te vereenvoudigen en daarmee te versnellen voor slachtoffers van beroepsziekten. Want hoewel het aantal beroepsziektemeldingen de laatste jaren iets afneemt, hebben we het nog altijd over 3.854 door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) geaccepteerde meldingen in 2018. De meeste meldingen betroffen psychische aandoeningen (58%), gevolgd door aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat (29%) en gehooraandoeningen (7%)

Opdracht Commissie Beroepsziekten mag breder

Beperking definitie beroepsziekten

Anders dan gehoopt gaat de commissie zich niet buigen over bovenstaande aandoeningen. Als definitie voor beroepsziekten is gekozen voor ‘beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen’. Ingegeven door de jarenlange procedures die slachtoffers van het werken met onder andere Chroom-6 hebben moeten voeren, of nog voeren, om schadeloos gesteld te worden.

Geen goed moment voor een breder perspectief?

We onderkennen direct de problemen die onder andere asbest- en Chroom-6 slachtoffers moeten doorstaan. Juridisch gezien kunnen dit verhoudingsgewijs de eenvoudigere dossiers over beroepsziekten zijn. Ze zijn immers direct toe te schrijven aan het werk én aan een stof. Hoe anders is dat met psychische aandoeningen, waaronder burn-outs? Naar een schatting van TNO bedragen de aan psychische klachten gerelateerde kosten voor werkgevers circa 2,4 miljard euro per jaar. Een bedrag dat jaarlijks toeneemt. Zaken waar wij ook regelmatig voor in de bres springen en die vaak gepaard gaan met ellenlang juridisch getouwtrek.

Arbeidsgerelateerde burn-outs dubbel zo zwaar

Het lastige van psychische beroepsklachten is dat deze vaak geleidelijk ontstaan en regelmatig meerdere oorzaken kennen. Medewerkers werken steeds vaker over. Ze worden geacht ook op vrije dagen bereikbaar te zijn en krijgen wel kritiek, maar geen complimenten. Ze worden tegengewerkt of hebben het gevoel buitengesloten te worden. Sommige oorzaken zijn objectief vast te stellen op basis van een dossier, maar vaak zijn die oorzaken ook subjectief ingekleurd. Werknemers durven het niet aan te kaarten of krijgen geen gehoor. Ze gaan door totdat ze daadwerkelijk instorten en niet verder kunnen. Dan blijkt een goed dossier vaak niet voorhanden. Als het dan toch komt tot een zaak, is de werknemer vaak psychisch al zo verzwakt dat iedere confrontatie nog meer bijdraagt aan de klachten. De weg naar herstel duurt dan alleen maar langer.

Hoe langer een burn-out-traject, hoe hoger de kosten

Afgezien van de kosten is er nog een belangrijke drijfveer om de afhandeling van psychische klachten te versnellen. Want hoe langer het proces van vaststelling en afhandeling van deze klachten duurt, hoe sterker de klachten zullen toenemen. Een burn-out heeft immers een sterk negatief effect op het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van werknemers. Men heeft het gevoel te hebben gefaald en gaat aan alles twijfelen. Hoe eerder dit proces stopt, hoe korter het verzuim en hoe eerder de werknemer met behulp van goede begeleiding weer aan het werk kan. Dit laatste heeft een positief effect op het zelfbeeld van de werknemer, de kosten voor werkgevers en voor de samenleving als geheel.

Psychische beroepsklachten vragen om een leidraad

Momenteel is de bewijsvoering bij psychische klachten nog te ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend. Nog te vaak zetten werkgevers werknemers onder druk door te stellen dat ze zich niet moeten aanstellen, dat ze de klachten geheel aan zichzelf te wijten hebben en als het ze niet bevalt ze maar beter ander werk kunnen gaan zoeken. Daarbij ontbreekt het nog te vaak aan een zorgvuldig opgebouwd dossier, wat zou helpen de oorzaak van de psychische klachten objectief toe te wijzen.

Willen we als maatschappij niet langer miljarden euro’s kwijt zijn aan psychische beroepsziekten, dan zou er een leidraad moeten komen voor het nauwkeurig én snel afhandelen van deze beroepsziekten. Een opdracht waarover de Commissie zich hopelijk ook gaat buigen, voor een snellere en objectievere analyse van de klachten, een eenvoudigere afhandeling en het voorkomen van nieuwe klachten.

Over de auteur en Nostimos

Huub van Dijk is directeur, personenschadedeskundige en NIVRE Register-Expert met meer dan 30 jaar ervaring. Wilt u op dit artikel reageren of meer weten over de oplossingsgerichte werkwijze van Nostimos Letselschadedeskundigen?

Bel dan 088 – 667 84 66 of stuur een e-mail naar contact@nostimos.nl.

Gepubliceerd op 20 augustus 2019 door am op amweb.nl.

Naar de overige nieuwsberichten >>

Zullen we u terugbellen?

Laat hier uw gegevens achter en ik bel u zo snel mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.