Terug naar het overzicht

woensdag 7 februari, 2024

Verkeersongeval tijdens werktijd

Het komt regelmatig voor: werknemers die tijdens werktijd de weg op moeten en dan betrokken raken bij een ongeval. Als gevolg van dit verkeersongeval kunnen zij letsel oplopen, zoals bijvoorbeeld de bezorger wiens letselschadezaak ter beoordeling is voorgelegd aan de rechtbank Den Haag, op 23 oktober 2018 deed. De bezorger was onder werktijd al rijdend op een scooter een maaltijd aan het bezorgen toen hem het ongeval overkwam. Hij liep door dit ongeval knieletsel op.

De rechtbank Den Haag heeft zich uitgelaten over de aansprakelijkheid van de werkgever van de bezorger voor de door de bezorger geleden schade als gevolg van het verkeersongeval. De uitspraak is onlangs gepubliceerd en deze vormt de rode draad in dit blog.

Algemene werkgeversaansprakelijkheid

Een werkgever kan in principe aansprakelijk worden gehouden op basis van de algemene werkgeversaansprakelijkheidsgrond in het geval dat de werknemer voldoende aannemelijk maakt dat hij schade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Dit is de bezorger in de voorliggende kwestie gelukt. De algemene werkgeversaansprakelijkheidsgrond mist volgens de rechtbank Den Haag echter wel toepassing, omdat het ongeval op de openbare weg heeft plaatsgevonden en de werkgever van de bezorger geen zeggenschap heeft over inrichting van de openbare weg. Deze conclusie behoeft niet altijd te worden getrokken.

Uit een uitspraak van de Hoge Raad volgt namelijk dat een werkgever moet zorgdragen voor de veiligheid van het voertuig dat aan de werknemer ter beschikking wordt gesteld. Ook dient de werkgever onderricht, instructies en voorschriften te geven die de veiligheid van de werknemers op de weg kunnen beschermen. Met andere woorden: indien de verkeersveiligheid van een werknemer in de periode voordat een werknemer de weg daadwerkelijk opgaat, onvoldoende door zijn werkgever is bewaakt, dan kan die werkgever mogelijk dus wél aansprakelijk worden gehouden op basis van de algemene werkgeversaansprakelijkheidsgrond voor de eventuele geleden schade van de werknemer door een verkeersongeval tijdens werktijd. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een dergelijke aansprakelijkheid afgelopen zomer nog aangenomen.

Goed werkgeverschap

Hoe dan ook, de rechtbank Den Haag achtte de werkgever van de bezorger in ieder geval niet aansprakelijk op basis van de algemene werkgeversaansprakelijkheidsgrond voor de schade die de bezorger opliep door het ongeval. Er bestaat echter nog een andere relevante werkgeversaansprakelijkheidsgrond, namelijk die van het goed werkgeverschap. Op basis van goed werkgeverschap is de werkgever gehouden om een behoorlijke verzekering af te sluiten voor de werknemers als zij tijdens werktijd aan het verkeer deelnemen. Wat is dan een behoorlijke verzekering?

Een eventuele verzekering die in een eventuele collectieve arbeidsovereenkomst (cao) wordt geadviseerd, is in ieder geval niet per definitie voldoende, zo volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad. Daarnaast geldt dat de werkgever er ook voor kan kiezen om de werknemer in staat te stellen zelf een behoorlijke verzekering af te sluiten. Hij moet dan wel voldoende duidelijk maken aan de werknemer dat de financiële vergoeding hiervoor is bedoeld. Het voorgaande volgt weer uit een andere uitspraak van de Hoge Raad. Tot slot overweegt de rechtbank Den Haag in de voorliggende kwestie dat het aan de bezorger is om aan te tonen dat de werkgever ten tijde van het ongeval de mogelijkheid had om een behoorlijke verzekering tegen een redelijke premie af te sluiten. Dit heeft de bezorger gesteld en tegen deze stelling heeft de werkgever geen relevant verweer gevoerd.  

Sluit de werkgever geen behoorlijke verzekering af, zoals dit in de voorliggende kwestie volgens de rechtbank Den Haag het geval is, dan kan de werkgever dus mogelijk aansprakelijk worden gehouden voor de geleden schade van een werknemer door een verkeersongeval op basis van deze alternatieve werkgeversaansprakelijkheidsgrond. Vermeldenswaard hierbij is nog wel dat de werkgever blijkens weer een andere uitspraak van de Hoge Raad niet gehouden is om een behoorlijke verzekering af te sluiten voor werknemers die een verkeersongeval op de openbare weg overkomen zonder dat er een voertuig bij betrokken is. Gedacht kan dan worden aan een eenzijdig voetgangersongeval.

Tot slot

Een werkgever is verplicht om te waken over de veiligheid van zijn werknemers. Dit geldt niet alleen op de werklocatie zelf, maar bijvoorbeeld dus ook in het geval van deelname aan het verkeer op de openbare weg tijdens werktijd. Indien de werkgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan kan hij mogelijk aansprakelijk worden gehouden voor de schade die een werknemer oploopt tijdens werktijd.

Heeft u door een verkeersongeval tijdens werktijd of door een ander ongeval lichamelijk en/of geestelijk letsel heeft opgelopen en wenst u hulp bij het verhalen van uw materiële en immateriële schade? Neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op via 0800 667 84 66 of via info@nm-letselschade.nl. Met de juiste kennis en ervaring helpen wij u graag verder.

Dit blog is geschreven door mr. E.W. (Elise) van Kempen, werkzaam bij NostimosMooyman.

Zullen we u terugbellen?

Laat hier uw gegevens achter en ik bel u zo snel mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.