Terug naar het overzicht

maandag 8 januari, 2024

Vuurwerk en letselschade

Ook tijdens deze jaarwisseling is het weer druk geweest in de ziekenhuizen in verband met vuurwerkslachtoffers. Zo zijn er blijkens de update van 2 januari 2024 bijvoorbeeld 28 mensen met oogletsel in het Oogziekenhuis in Rotterdam binnengekomen. Het gaat dan niet eens altijd om mensen die zelf het vuurwerk afstaken. Een groot deel van de slachtoffers is omstander.

Met veel artsen ben ik het eens dat de Nederlandse overheid moet ingrijpen. In de coronacrisis was er bijvoorbeeld sprake van een landelijk vuurwerkverbod. Toen waren er ook minder vuurwerkslachtoffers dan buiten de coronacrisis. Tijdens de jaarwisseling van 2022-2023 gold er in enkel 12 gemeenten een vuurwerkverbod. Gedurende deze jaarwisseling kenden ook slechts 16 gemeenten een vuurwerkverbod.


Vuurwerkslachtoffers kunnen zich afvragen of dat de schade die zij lijden voor vergoeding in aanmerking komt. Letselschade die door vuurwerk ontstaat behoeft niet altijd voor eigen rekening te blijven. In dit blog ga ik globaal in op verschillende mogelijkheden om letselschade door vuurwerk te verhalen.

Onrechtmatige daad

De persoon die vuurwerk afsteekt en hierdoor letselschade bij een omstander veroorzaakt, kan door de omstander aansprakelijk worden gehouden voor die schade in het geval van een zogenaamde onrechtmatige daad. Van een onrechtmatige daad kan sprake zijn als er in strijd met een wettelijke plicht is gehandeld. Hiervoor liet ik u al weten dat er gedurende deze jaarwisseling in 16 gemeenten een vuurwerkverbod gold. Eén van die gemeenten is de gemeente Nijmegen. De gemeente Nijmegen heeft in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen dat het afsteken van bepaalde typen vuurwerk in de gemeente Nijmegen verboden is. Degene die in strijd handelt met het vuurwerkverbod is dan in principe aansprakelijk voor de letselschade die de omstander lijdt door het betreffende vuurwerk.  

Van een onrechtmatige daad kan ook sprake zijn als er in strijd wordt gehandeld met de maatschappelijke zorgvuldigheid. Het kan minder gemakkelijk zijn om aan te tonen dat aan deze categorie is voldaan dan aan de hiervoor genoemde categorie. Indien namelijk netjes aan alle regels (zoals het afsteken van toegestaan vuurwerk conform de veiligheids- en gebruiksinstructies) is gehouden, wordt het lastig om de letselschade door vuurwerk als omstander met succes te verhalen op de persoon die het vuurwerk afstak.

Het is overigens niet zo dat altijd enkel degene die het vuurwerk afstak aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade van de omstander. Als de omstander die schade lijdt door vuurwerk bijvoorbeeld niet weet wie dat het betreffende vuurwerk uit een bepaalde groep heeft afgestoken, dan kan het zo zijn dat de omstander alle leden van die groep aansprakelijk kan houden voor de geleden schade.

Verder kan letselschade door vuurwerk niet op een kind jonger dan 14 jaar worden verhaald op basis van een onrechtmatige daad. In een dergelijke situatie kan worden geprobeerd om de schade te claimen bij de ouder/de voogd van het kind van 13 jaar of jonger. De ouder/voogd van een kind van 14 of 15 jaar kan naast het kind zelf mogelijk ook nog aansprakelijk worden gehouden voor de geleden letselschade door vuurwerk.

Gebrekkig product

Zowel een omstander als degene die het vuurwerk zelf afsteekt, kunnen letselschade oplopen door gebrekkig vuurwerk. In het geval van gebrekkig vuurwerk biedt het vuurwerk niet de veiligheid die ervan mag worden verwacht, zoals het op geringe hoogte ontploffen van vuurwerk. Letselschade die als gevolg van gebrekkig vuurwerk ontstaat kan mogelijk worden verhaald op de (pseudo)producent, de leverancier of de importeur.

Ongevallenverzekering

Indien een slachtoffer blijvend invalide raakt door een vuurwerkincident en dit slachtoffer heeft een zogenaamde ongevallenverzekering afgesloten, dan kan het vuurwerkslachtoffer uit hoofde van deze verzekering een eenmalig, vooraf bepaald geldbedrag ontvangen. Het gaat hierbij dus niet om vergoeding van de werkelijk geleden schade, zoals dat bij een gebrekkig product en een onrechtmatige daad in principe wel het geval is.

Tot slot

Hiervoor besprak ik opties om letselschade door vuurwerk te verhalen. De vraag of dat een ander met succes aansprakelijk kan worden gehouden voor de geleden schade zal altijd afhangen van alle omstandigheden van het concrete geval. Wijs is in ieder geval om in het kader van de schadeclaim als vuurwerkslachtoffer contactgegevens van getuigen van het vuurwerkincident te noteren en om de restanten van het betreffende vuurwerk te bewaren dan wel om hier foto’s van te maken.

Heeft u door vuurwerk letsel opgelopen en wenst u hulp bij het verhalen van uw materiële en immateriële schade? Neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op via 0800 667 84 66 of via info@nostimos.nl. Met de juiste kennis en ervaring helpen wij u graag verder.

 
Dit blog is geschreven door mr. E.W. (Elise) van Kempen, werkzaam bij Nostimos Letselschadedeskundigen.  

Zullen we u terugbellen?

Laat hier uw gegevens achter en ik bel u zo snel mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.