Wie betaalt het honorarium?

Het honorarium, vermeerderd met specifieke dossierkosten, maakt volgens de wetgeving en rechtspraak deel uit van de schade van het slachtoffer. De aansprakelijke tegenpartij of zijn verzekeraar moet deze kosten vergoeden. NostimosMooyman zorgt dat deze kosten redelijk en billijk blijven.

Als aan de kant van het slachtoffer onverhoopt sprake is van een stuk(je) eigen schuld, dan volgt geen vergoeding voor dat deel van de schade. Dus ook niet voor dat deel van onze kosten. NostimosMooyman informeert u daarover zo snel mogelijk. Wij maken dan afspraken met u over de hoogte van het bedrag dat voor uw rekening blijft. In de meeste gevallen kunnen wij dit met u verrekenen bij de slotuitkering van uw letselschade. NostimosMooyman doet de voorfinanciering van deze kosten, zodat u niets hoeft voor te schieten.

Kan NostimosMooyman mij helpen als een civiele procedure of Kort Geding onvermijdelijk is?

NostimosMooyman kan niet zelf procederen. Wij werken echter nauw samen met een aantal gerenommeerde letselschade advocaten. Indien noodzakelijk zorgt NostimosMooyman ervoor dat u zonder voorfinanciering kunt procederen.

Hoe lang duurt het voordat mijn schadekwestie is geregeld?

Hierop is geen standaardantwoord te geven. Dit hangt van diverse factoren af, zoals de aard en de ernst van het opgelopen letsel, de arbeidssituatie, enzovoort. Als de regeling naar verwachting lang gaat duren, dan laten we u dat zo snel mogelijk weten. Dat voorkomt valse hoop over de termijn van afronding.

Hoe hoog is het smartengeld?

De hoogte van het smartengeld is niet standaard, maar hangt af van eventuele blijvende klachten/beperkingen, de gevolgen van het voorval voor betrokkene (bijvoorbeeld het niet meer kunnen uitoefenen van zijn/haar beroep), de leeftijd, de geleden pijn, het verdriet, etc. Ook wordt gekeken naar rechterlijke uitspraken in soortgelijke gevallen. Pas bij de afwikkeling van de schadekwestie kan een goed beeld ontstaan van de hoogte van de smartengeldvergoeding.

Waarom moet zoveel medische informatie worden opgevraagd?

Onderbouwing van het door een slachtoffer opgelopen letsel is noodzakelijk. Wie eist, bewijst! Dat doen wij door medische onderbouwing van het opgelopen letsel.

Waarom moet ik een medische expertise ondergaan?

Soms is een expertise nodig om een beter beeld te krijgen van de gevolgen van het ongeval. Een reden kan zijn dat het voor de medisch adviseurs op basis van de beschikbare medische informatie niet goed mogelijk is een percentage blijvende invaliditeit vast te stellen. Hiervoor schakelen wij een onafhankelijk medisch expert in. Verder is het mogelijk dat er geen overeenstemming is tussen beide medisch adviseurs over de gevolgen van het ongeval. Een expertise kan uitsluitsel bieden.

Waarom duurt het zo lang voordat de aansprakelijkheid is erkend?

De wederpartij (de verzekeringsmaatschappij) heeft het recht naar aanleiding van een aansprakelijkstelling nader onderzoek te verrichten. Zo zal de verzekeraar de lezing van haar verzekerde willen horen; dit kan soms tot vertraging leiden. In veel gevallen wordt het politierapport/proces verbaal opgevraagd en dienen getuigen een verklaring af te geven. Als de aansprakelijkheid niet duidelijk is, kan het nodig zijn aanvullend (technisch) onderzoek te verrichten. In incidentele gevallen is het nodig om te procederen.

Wat gebeurt met het expertiserapport over mij?

U hebt recht op inzage in het rapport. Soms adviseren wij cliënten de inhoud van het rapport te bespreken met de huisarts. Als vertrouwensarts is hij in staat samen met u in te schatten of in het expertiserapport juiste bevindingen en conclusies staan. Is de huisarts het niet met het expertiserapport eens, dan kan hij zijn schriftelijke commentaar aan onze medisch adviseur voorleggen. Daarna communiceert de medisch adviseur van NostimosMooyman dit met de medisch expert. Zo ontstaat duidelijkheid of dit nog leidt tot aanpassingen in het rapport. In de meeste gevallen is het expertiserapport een goed en zorgvuldig middel om tot een goede schaderegeling te komen. De medisch adviseur van de tegenpartij mag dit rapport alleen inzien als u daar goedkeuring voor geeft.

Wat gebeurt er als ik het niet eens met een expertiserapport?

Waar het om gaat is, dat u het bewijs levert van uw stelling dat en vooral welke klachten precies gekomen zijn door de gebeurtenis waarbij u gewond raakte. U kunt in dat geval overwegen op eigen kosten een tweede expertise aan te vragen. Wij adviseren u in zo’n situatie of u (op medische gronden) een redelijke kans hebt op succes. Als dat niet zo is, zeggen we dat. U hebt niets aan verwachtingen die later niet blijken uit te komen. De ervaring leert dat een tweede expertise vaak op een teleurstelling uitloopt.

Kan ik bij NostimosMooyman altijd terecht met mijn vragen?

Ja! Wij staan u graag te woord en helpen u om uw schade zo volledig mogelijk verhaald te krijgen op de aansprakelijke partij. Daarbij gaan wij zo efficiënt mogelijk te werk. Dit betekent dat wij niet op ieder moment met u contact onderhouden. Een reden is dat onze tijd kostbaar is, en ook betaald moet worden door de tegenpartij. Als wij niet zuinig met onze tijd omgaan, worden die kosten niet vergoed door de tegenpartij. Een tweede reden is dat we soms even moeten wachten op het werk van anderen. Denk aan uw arts, de politie, de officier van justitie, een getuige, een schaderegelaar van de verzekeraar etc.. Wij proberen steeds aan te geven hoe lang het ongeveer duurt voordat u de volgende stap in het dossier kunt verwachten. Soms duurt het wat langer, vaak wat korter.

Krijg ik het geld rechtstreeks van de verzekeraar?

Dat kan. Wij geven er soms de voorkeur aan dat het geld via NostimosMooyman binnenkomt. Wij hebben dan een controle op feitelijke betalingen door de tegenpartij. Wij laten u een machtiging ondertekenen waarmee voor iedereen duidelijk is, dat u het daarmee eens bent.

Waarom heb ik nooit iets gehoord van de tegenpartij zelf?

Een tegenpartij meldt zijn schade alleen aan bij zijn verzekeraar. Vaak hoort hij of zij daarna niets meer over de afwikkeling. Een tegenpartij weet daarom vaak niet welke impact het letsel op u hebt. Ook van de jarenlange nasleep van een ongeval is een tegenpartij zich meestal niet bewust. De praktijk wijst uit dat sommige tegenpartij schrik hebben om zich bij het slachtoffer te melden. Gelukkig melden de meeste tegenpartij zich spontaan in de vorm van een telefoontje, een excuusbrief of een bezoekje in het ziekenhuis. Het is dan aan u als slachtoffer of u dat op prijs stelt.

Waarom wordt medische informatie opgevraagd?

Dat is het enige bewijs, waarmee opgelopen letsel kan worden aangetoond. Bij een autoschade wordt een taxatierapport bij een reparateur opgevraagd. Bij letselschade wordt medische informatie opgevraagd bij een arts.

Waarom zou ik een letselschade advocaat inschakelen?

Een slachtoffer heeft al genoeg zorgen, en heeft alle energie nodig voor de genezing en de verwerking van het aangedane leed. Akelige discussies met een deskundige verzekeraar over schadebedragen, zijn vaak niet bevorderlijk voor het herstel, en leiden vlug tot ergernis. Een slachtoffer is een leek op het gebied van de letselschaderegeling. Deskundige hulp van een letselschade advocaat garandeert u de wetenschap dat u binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid een goede schaderegeling treft met de aansprakelijke partij of verzekeraar.

Wat doet NostimosMooyman met de gegevens van de werknemer, als de werkgever daar om vraagt?

Wij verstrekken alleen gegevens aan anderen als blijkt dat u hen schriftelijk hebt gemachtigd om kennis te nemen van medische informatie over u. Als de werkgever dus geen machtiging kan overleggen, krijgt die werkgever geen enkele informatie van NostimosMooyman.

Is de uitkering belastingvrij?

Ja, u hoeft de uitkering niet als inkomen op te geven aan de Belastingdienst. U moet natuurlijk wel het bedrag op uw bankrekening opgeven als u uw belastingaangifte invult. Vaak vragen wij bij de schaderegeling een belastinggarantie van de aansprakelijke partij.

Kan ik de aanschafkosten van een nieuwe fiets of auto vorderen?

Nee, u kunt de dagwaarde van de beschadigde fiets of auto vorderen. Als de reparatiekosten lager zijn, kunt u alleen de reparatiekosten vorderen.

Mijn familie helpt me in het huishouden? Wordt dat vergoed?

Vaak wordt een praktische oplossing bereikt. Duidelijk is dat extra inspanningen zijn geleverd door gezinsleden. Wij proberen daar een redelijke tegemoetkoming voor te realiseren.

Mijn buurvrouw kreeg veel meer geld voor het zelfde letsel? Hoe zit dat?

Geen enkele zaak is gelijk. Soms gaat het om een bedrag voor smartengeld, en soms zijn nog veel meer schadeposten in één bedrag samengevat. Zonder het dossier te hebben gezien, valt er weinig zinnigs over te zeggen.

Worden de kosten van alternatieve geneeswijzen vergoed?

Als u verwezen bent door de huisarts, neemt de aansprakelijke verzekeraar vaak aan dat een medische indicatie bestaat. In dat geval komen de meeste verzekeraars u tegemoet in de kosten. Belangrijkst criterium is of u er door geneest. Als dat niet zo is, en als er geen verwijzing door de huisarts is, worden die kosten niet vergoed.

Werkt NostimosMooyman alleen voor slachtoffers? Of ook voor verzekeraars?

NostimosMooyman werkt alleen voor slachtoffers. In opdracht van die slachtoffers zelf of in opdracht van hun rechtsbijstandverzekeraar. In alle gevallen zijn wij uw persoonlijke belangenbehartiger in de discussies met de aansprakelijke verzekeraar. Wij stellen alles in het werk om voor u een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Steeds binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, zoals de wetgever die aangeeft.

In dat kader is het soms van belang om het standpunt van een verzekeraar toe te lichten en aan te geven hoe wij uw kansen en risico’s inschatten in een eventuele gerechtelijke procedure. Ons motto: aan mooie verhalen hebt u niets. U bent meer gebaat bij een betrouwbaar en eerlijk advies. Ook als dat misschien niet precies is waar u op hoopte.

Zit uw vraag er niet bij?

Heeft u een andere vraag? Wilt u ons iets voorleggen? Of eens vrijblijvend een afspraak maken? Vul dan – geheel vrijblijvend – het contactformulier in via onderstaande knop. Een schaderegelaar zal dan spoedig contact met u opnemen.

Letselschade claimen?

Contact met NostimosMooyman

Benieuwd wat de letselschade-experts van NostimosMooyman voor u kunnen betekenen? Klik op onderstaande knop.

Neem contact op