Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, en de informatie op deze site afkomstig is van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Nostimos B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie.

Nostimos B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de op deze website verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen. Nostimos B.V. garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.

De informatie op deze website is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Op de geplaatste foto’s en afbeeldingen op deze website rust copyright. Een aantal afbeeldingen komen voort uit rechtenvrije websites, zoals pixabay.com.

Nostimos B.V., respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot de op deze website – www.nostimos.nl – gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de website.

In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nostimos B.V., de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Op deze website en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Letselschade claimen?

Contact met NostimosMooyman

Benieuwd wat de letselschade-experts van NostimosMooyman voor u kunnen betekenen? Klik op onderstaande knop.

Neem contact op