Werkgevers

Is uw werknemer buiten zijn schuld om slachtoffer van een verkeersongeval en hierdoor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Nostimos helpt u de schade te verhalen. Bel 0800 – 667 84 66.

Hulp bij letselschade van uw werknemer

Als uw werknemer uitvalt, dient u het loon, al dan niet gedeeltelijk, door te betalen. Deze loonbetalingsverplichting, gebaseerd op artikel 7:629 BW, kan tot 2 jaar duren.
Naast het doorbetaalde loon is het ook mogelijk dat u re-integratiekosten moet maken. Ook voor u als werkgever kan dit dus grote gevolgen hebben!

Voorwaarden voor het verhalen van schade

Nostimos staat u graag bij om deze schade op de aansprakelijke partij te verhalen. Om de schade te kunnen verhalen moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. Er moet sprake zijn van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid;
  2. Een andere partij moet aansprakelijk zijn.

Welke schade is verhaalbaar?

  1. Het netto doorbetaalde loon, inclusief vakantietoeslag.
  2. De re-integratiekosten, zoals: verzuimbegeleiding, vervoerkosten, aanpassing van de werkplek en her-en bijscholing.

Wat kunt u niet verhalen?

  1. Ingehouden loonbelasting en sociale premies (verschil tussen brutto en netto loon);
  2. Omzetverlies;
  3. Kosten vervangende kracht.

Waarom Nostimos?

Het verhalen van deze schade is specialistisch werk. Er kan discussie ontstaan over de vraag welke kosten verhaalbaar zijn. Ook kan het voorkomen dat de aansprakelijke partij betwist dat de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van het ongeval.
Met ruim 30 jaar ervaring is Nostimos dé expert op het gebied van letselschades. Door onze unieke, persoonlijke werkwijze en uitgebreide kennis én ervaring, weten wij alle mogelijke verhaalbare schades tot een goed resultaat te brengen. Indien noodzakelijk maakt Nostimos gebruik van medisch adviseurs, die de expert van medisch advies kunnen voorzien.

Wat is u overkomen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nostimos staat ingeschreven in het Register Letselschade

Dit landelijke keurmerk waarborgt onze onafhankelijkheid en de kwaliteit van onze juridische hulp.