Letselschade door gebrekkige weg

Heeft u letsel opgelopen door een gebrekkige weg? Bijvoorbeeld doordat er plotseling een diepe kuil in de weg zat of door gladheid? In sommige gevallen is de wegbeheerder (in veel gevallen is dit de gemeente of de provincie) hiervoor aansprakelijk te houden en kunt u recht hebben op een vergoeding. We adviseren dat u in dit geval contact opneemt met een letselschade advocaat.

De wegbeheerder heeft een zorgplicht om gevaarlijke situaties en ongevallen te voorkomen. De wegen dienen in goede staat te verkeren. Als de wegbeheerder dit niet verzorgt, dan kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn als er bij iemand letsel ontstaat. Als de wegbeheerder op de hoogte is van een gevaarlijke situatie, dan dient zij daarvoor ook te waarschuwen. Doet de wegbeheerder dit niet, dan kan zij ook aansprakelijk zijn als er schade ontstaat.

Het is belangrijk dat u in het geval van letsel door een gebrekkige weg veel bewijs verzamelt. Maak foto’s van de gebrekkige weg en mogelijke hoogteverschillen. Ook zult u moeten bewijzen dat u door de gebrekkige weg schade heeft geleden. Zonder getuigen wordt het heel lastig om uw schade vergoed te krijgen. Daarnaast wordt van u als gebruiker van de weg ook de nodige voorzichtigheid en oplettendheid verwacht.

Wilt u weten of u uw schade kunt verhalen op de wegbeheerder?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 0800-667 84 66 (gratis) of het contactformulier hieronder.
Onze letselschadedeskundigen geven u een eerlijk advies en indien er voldoende bewijs is helpen zij u met het verhalen van uw schade.