Letselschade door paard

Bent u paardenliefhebber of in bezit van één of meer paarden? Of heeft u uw paard gestald op een manege? Wanneer u zich hobby- of beroepsmatig bezighoudt met paarden dan is het raadzaam dit artikel over letselschade veroorzaakt door een paard te lezen. Veel paardenfokkers, paardrijdinstructeurs, manegehouders, paardeneigenaren en ruiters krijgen te maken met letselschadezaken, veroorzaakt door een paard. Paarden zijn grote en sterke dieren, zij kunnen ingrijpend letsel toebrengen door een trap of een beet. Ook komt letsel door de val van een paard of verpletting door een paard voor.

Aansprakelijkheid letselschade door paard

Wie is er aansprakelijk als iemand letselschade oploopt door een paard? In veel gevallen is dit de bezitter van het paard ofwel de bedrijfsmatig gebruiker. Volgens artikel 6:179 uit het Burgerlijk Wetboek kan de bezitter van het paard (of de bedrijfsmatig gebruiker) aansprakelijk voor de schade die door de eigen energie van het dier wordt toegebracht.

Volgens datzelfde artikel is de bezitter niet aansprakelijk als het paard niet uit eigen energie handelde.

Een paard wordt namelijk gezien als een instrument dat in de macht van een persoon is. De persoon die het paard ‘in zijn macht heeft’ is aansprakelijk is voor de schade die het paard veroorzaakt.

‘Eigen energie’ paard of eigen schuld

Wanneer iemand letselschade oploopt tijdens het paardrijden of tijdens de verzorging van het dier, dan moet goed gekeken worden naar de oorzaak van het ongeval. Als het slachtoffer zelf in enige mate heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval en de schade, dan is het slachtoffer niet verantwoordelijk, maar die accepteert het risico waardoor er eigen schuld (in de vorm van een percentage) wordt toegekend aan het slachtoffer. Hierdoor wordt dan niet volledige aansprakelijkheid aan de bezitter toegerekend. Paarden verzorgen en berijden brengt een zeker risico met zich mee. Door deel te nemen aan een paardrijles accepteer je dit risico. Daarom wordt bij letselschade bij het paardrijden vaak een mate van eigen schuld aangenomen.

Toch komt het ook voor dat een paard of pony onberekenbaar gedrag vertoont. Wanneer het dier oncontroleerbaar is en daarmee onberekenbaar is geworden, is de bezitter soms aansprakelijk voor de letselschade die is veroorzaakt door het ongeval.

Manege of eigenaar aansprakelijk voor schade?

Mensen stallen hun paard wel eens bij de manege waarna de manege deze paarden mag inzetten voor de lessen. Als een paard wordt gebruikt voor een les in een manege dan is er sprake van bedrijfsmatig gebruik door de manege. De aansprakelijkheid voor ‘eigen kracht’ van het dier verschuift dan van de eigenaar naar de manegehouder. Als het paard struikelt of een onverwachte beweging maakt waardoor de ruiter valt, dan is de manege aansprakelijk voor het letsel.  

Als er bij de manege een bord hangt met de mededeling: ‘Paardrijden geschiedt op eigen risico’ kunt u de manege aansprakelijk stellen voor de letselschade.

Als de schade niet is ontstaan tijdens de bedrijfsmatige inzet, dus de les, is de bezitter van het paard mogelijk aansprakelijk voor de schade die een paard aanricht.

Contact met expert

Soms is het moeilijk om te bepalen wie aansprakelijk is. Is het een onbetrouwbaar dier en heeft de eigenaar daar niets over gezegd? Of heeft het slachtoffer moedwillig zijn gebrek aan ervaring om dit dier te berijden verzwegen? Elke casus is anders, dus om goed te bepalen wie aansprakelijk is voor de geleden schade kunt de hulp van een expert gebruiken. Het is erg belangrijk om getuigen te hebben van het voorval zodat uw verhaal bevestigd kan worden bij mogelijke discussies.

Bent u slachtoffer van een ongeval met een paard? Klik dan op de button “Neem contact met mij op” hieronder. Eén van onze experts bij u in de buurt neemt dan contact op om uw zaak persoonlijk te bespreken. U kunt ook gratis bellen naar  0800 – 667 84 66.

Doe hier de letselschadetoets en ontdek jouw recht op schadevergoeding

Welke schade kan ik verhalen als ik letsel heb door een paard?

Als er sprake is van letselschade door een paard, buiten uw schuld, dan is het van belang in beeld te krijgen welk financieel nadeel u ondervindt door het ongeval. Bedenk eens welke kosten u niet zou hebben gemaakt als het ongeval met het paard niet was gebeurd. En welke (verwachte) inkomsten u misloopt. De letselschade expert zal u helpen bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en de financiële en lichamelijke schade voor u kunnen uitrekenen.

Materiële schade: kosten en inkomstenverlies

Als u arbeidsongeschikt en uw loon niet doorbetaald wordt, is er sprake van inkomstenverlies. Maar ook als u hulp moet inschakelen bij het doen van huishoudelijke taken en daarvoor iemand moet inhuren kost dat u geld. Of voor bijvoorbeeld kosten die u moet maken om uw eigen paarden te blijven verzorgen en door te trainen. Ook de kosten voor juridische bijstand moet u meenemen in de schadeclaim. De verzekeraar van de tegenpartij moet de kosten vergoeden bij erkenning van volledige aansprakelijkheid.

Immateriële schade en smartengeld

Als u slachtoffer bent van een ongeval met een paard dan ondervindt u naast de materiële schade ook immateriële schade. Immateriële schade is lastiger te berekenen, het betreft naast fysieke pijn ook ander leed, mentaal en emotioneel. Psychische schade die uw levensvreugde mogelijk ondermijnt. Voor immateriële schade is een smartengeld uitkering van toepassing. De letselschade advocaat kan op basis de ernst van uw letsel en eerder toegekende vergoedingen een inschatting maken wat in uw situatie een redelijk letselschadebedrag zal zijn.

Bij de vaststelling van de hoogte van het smartengeld worden littekens, de duur van de behandeling en de pijn die het slachtoffer heeft geleden meegenomen.

Nostimos biedt u gratis juridische hulp na een ongeval met een paard. De expert biedt een luisterend oor, zorgt dat de toedracht van het ongeval duidelijk wordt, schat uw kansen in, neemt contact op met getuigen, berekent uw schadevergoeding en regelt de juridische afwikkeling van uw zaak.