U heeft schade geleden doordat u gebeten bent door een hond. Dat is erg vervelend. In veel gevallen kunt u deze schade vergoeden op de eigenaar van de hond. Nostimos Letselschadedeskundigen helpt u graag met de aanvraag van een schadevergoeding bij een hondenbeet. Meld uw letselschade direct of doe de test om te ontdekken of u recht heeft op een vergoeding.

Letselschade melden Contact opnemen

Wat is een schadevergoeding?

Een schadevergoeding is een geldelijke vergoeding van de geleden schade door de aansprakelijke partij. Het gaat hierbij om een vergoeding voor materiële en immateriële schade. Materiële schade is schade die uit te drukken valt in geld. Denk hierbij aan een kapotte broek of de medische kosten die u heeft gemaakt. Ervaart u ook letselschade na een hondenbeet? Doe dan de letselschade test en ontdek of u recht heeft op een schadevergoeding.

Aan immateriële schade is het moeilijker om een prijskaartje te hangen. Voorbeelden hiervan zijn stress die u ervaart na de hondenbeet of gederfde levensvreugde doordat u bepaalde zaken niet meer kunt doen. 

Schadevergoeding bij hondenbeet: wie is aansprakelijk?

In principe is de eigenaar van de hond aansprakelijk voor de schade die geleden is door een hondenbeet. Hiervoor gelden enkele uitzonderingen. Als u de hond uitdaagt of uitlokt en u daardoor wordt gebeten, wordt dit gezien als ‘eigen schuld’ en hoeft de eigenaar de schade niet te vergoeden. Ook als de hond handelde uit noodweer, dus ter bescherming van zichzelf of zijn baas uit vrije beweging, dan is de eigenaar niet aansprakelijk. 

Schadevergoeding aanvragen? Noteer alle kosten

Bij een hondenbeet kan zowel materiële als immateriële schade ontstaan. Het is daarom belangrijk om goed bij te houden welke schade u precies lijdt. U kunt dit in een logboek bijhouden of in de notities op uw telefoon. Hierin houdt u onder andere bij welke medische kosten u heeft gemaakt, hoeveel dagen u niet heeft kunnen werken en of u eventueel naar een psycholoog bent geweest. Onderdelen die u hierin kunt meenemen zijn bijvoorbeeld:

  • Emotionele schade
  • Kosten van kapotte kleding
  • Medische kosten
  • Verlies van inkomen

Hoe vraagt u een schadevergoeding hondenbeet aan?

We snappen dat u zich eerst focust op het herstel en niet met het indienen van een schadeclaim. Daarom nemen wij graag deze zorg uit uw handen. Neem hiervoor contact met ons op. In een persoonlijk gesprek bespreken we het plan van aanpak voor een hondenbeet schadevergoeding. We zorgen ervoor dat de eigenaar van de hond aansprakelijk wordt gesteld. Ook gaan we namens u in gesprek met de hondeneigenaar en zijn/haar verzekeraar. 

Dankzij onze letselschade test weet u snel of u in aanmerking komt voor een eventuele schadevergoeding.

1Stap 1
2Stap 2
3Stap 3

Meer informatie over schadevergoedingen?

Bij Nostimos Letselschadespecialisten helpen we u graag bij het claimen van uw schadevergoeding. Een persoonlijke aanpak vinden we hierbij belangrijk. Wilt u kennismaken of meer informatie? Neemt u dan contact op via info@nostimos.nl. Telefonisch zijn we bereikbaar via 0800 667 84 66. In geval van spoed bereikt u ons buiten kantoortijden op 076 541 60 20

Letselschade melden Heb ik recht op schadevergoeding

Veelgestelde vragen over schadevergoeding bij een hondenbeet

Wat als de hondeneigenaar geen verzekering heeft?

Een verzekering van de eigenaar is geen vereiste voor het vaststellen van de aansprakelijkheid. Ook als de eigenaar geen verzekering heeft, is hij verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade. 

Kan ik een schadevergoeding krijgen als ik de hond heb uitgelokt?

In beginsel is de eigenaar van de hond aansprakelijk. Hier gelden enkele uitzonderingen op. Als u de hond uitlokt, is de eigenaar niet volledig aansprakelijk voor het bijtincident. Mogelijk kunt u nog wel een deel van uw schade vergoed krijgen, afhankelijk van de mate van uitlokking. 

Welke gegevens moet ik verzamelen voor een schadevergoeding?

Een schadeclaim is afhankelijk van een goede documentatie. Daarom is het belangrijk dat u zo veel mogelijk gegevens verzamelt met betrekking tot het bijtincident. Dit zijn de gegevens van de eigenaar van de hond, maar ook gegevens met betrekking tot de geleden schade. Houd bijvoorbeeld een logboek bij van de schade. Hierin noteert u welke soort schade u geleden heeft en wat het gevolg is. Hoe uitgebreider de informatie, hoe sterker de claim.

Letselschade claimen?

Contact met NostimosMooyman

Benieuwd wat de letselschade-experts van NostimosMooyman voor u kunnen betekenen? Klik op onderstaande knop.

Neem contact op