Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid bij letselschade

Als u het slachtoffer bent geworden van letselschade, komt er veel op u af. Een van deze zaken betreft het vaststellen van de aansprakelijkheid. Wie of wat is als schuldige of oorzaak aan te wijzen voor de verwondingen, (blijvende) arbeidsongeschiktheid, een trauma of zelfs het overlijden. De partij die direct of indirect verantwoordelijk is voor de door u geleden schade, wordt aansprakelijk gesteld om deze schade te vergoeden. In de meeste gevallen loopt dit via een verzekeraar.

Toerekenbaar of onrechtmatig

Aansprakelijkheid is in de wet vastgelegd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen aansprakelijkheid op grond van ‘toerekenbare tekortkoming‘ en op grond van ‘onrechtmatige daad‘. Aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad wil zeggen dat een derde partij verwijtbaar onrechtmatig handelen kan worden aangerekend. Denk aan een rood verkeerslicht negeren of veel te hard rijden. Aansprakelijkheid bij toerekenbare tekortkoming is als de ene partij zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt, niet tijdig nakomt of niet behoorlijk nakomt. Bijvoorbeeld een werkgever die nalaat een veilige omgeving voor zijn medewerkers te creëren.

Soorten aansprakelijkheid

We onderscheiden verschillende soorten aansprakelijkheid:

  • Wettelijke aansprakelijkheid, oftewel iemand overtreedt de wet met letselschade als gevolg.
  • Werkgeversaansprakelijkheid, de werkgever is nalatig, met letsel als gevolg.
  • Productaansprakelijkheid, een product functioneert niet zoals het hoort en dit leidt tot letsel.
  • Medische aansprakelijkheid, wanneer een arts of ziekenhuis een medische fout begaat.

Causaal verband aansprakelijkheid

In het geval van letselschade moet er aangetoond worden dat er een verband bestaat tussen het incident en de letselschade die dit tot gevolg heeft. Het moet vaststaan dat de verwondingen dan wel fysieke of geestelijke beperkingen ook echt veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld het ongeval of een ander verwijtbaar incident. Het is dus belangrijk dat de klachten van het slachtoffer pas zijn ontstaan ná het incident. Dat is regelmatig een complexe zaak. Als voorbeeld een persoon die wel eens bij de huisarts is geweest vanwege hoofdpijn. Na een ongeval beweert het slachtoffer dat die hoofdpijn veel heviger en frequenter voorkomt. De tegenpartij zal dan zeggen dat de klacht hoofdpijn al bestond en dat het ongeval niet of maar deels toegeschreven kan worden aan het ongeval.

Deskundigheid op het gebied van aansprakelijkheid

Indien u gewond bent geraakt of een naaste is overleden door toedoen van een ander, is het belangrijker dat de veroorzaker van het letsel of het overlijden zo spoedig mogelijk aansprakelijk wordt gesteld. En dat er goed wordt geïnventariseerd wat wel en niet toegeschreven kan worden aan het ongeval. De letsel- en overlijdensschadedeskundigen van Nostimos nemen dit traject graag, persoonlijk en professioneel van u over. Wij starten met een persoonlijk gesprek, bij voorkeur bij u thuis, waarna we zorgvuldig, met aandacht voor uw situatie de aansprakelijkheidsclaim voorbereiden en indienen. Om zo te komen tot de best passende schadevergoeding.

Vrijblijvend een afspraak maken?

Benieuwd wat de experts van Nostimos in uw specifieke situatie kunnen betekenen? Vul dan kort onderstaand formulier in, zodat zo snel mogelijk een personenschadedeskundige contact met u opneemt. U kunt ook gratis bellen naar 0800-667 84 00.