Hoe gaat het claimen van een schadevergoeding in z’n werk?

Bij het vaststellen van uw schade komt heel wat kijken. Ten eerste is het van belang vast te stellen of er een aansprakelijke partij is. Daarna moet de schade zo nauwkeurig mogelijk in beeld worden gebracht. Hieronder vertellen we aan welke aspecten uw letselschadedeskundige aandacht besteedt bij de behandeling van uw zaak.

Het schuldvraagonderzoek

Op de eerste plaats moet vast komen te staan wie aansprakelijk is voor de gebeurtenis waar u bij betrokken was. NostimosMooyman onderzoekt voor u de toedracht, verzamelt samen met u bewijs en stelt de tegenpartij zo mogelijk aansprakelijk.

Het medisch onderzoek

Indien u letsel hebt opgelopen moeten de omvang en de ernst daarvan worden vastgesteld. Eén van de medisch adviseurs van NostimosMooyman zal – uiteraard met uw toestemming – informatie inwinnen bij de artsen die u behandelen. Deze medisch adviseur beoordeelt vervolgens de informatie en maakt een overzicht van de medische risico’s en eventuele lichamelijke beperkingen. Dit bespreekt hij of zij met uw deskundige. Zo brengen wij in beeld welke gevolgen het letsel voor u heeft.

Onderzoek naar de omvang van de schade

Na erkenning van aansprakelijkheid brengen wij u schade in kaart. Daarbij worden de verschillende soorten schades nader onderzocht en uitgewerkt. Uw letselschadedeskundige maakt gebruik van rekenmodellen, ervaringsgegevens en toepasselijke rechtspraak (jurisprudentie). Vaak worden in deze fase al voorschotten geregeld bij de aansprakelijke verzekeraar om de lopende kosten te dekken.

Schadevaststelling en uitbetaling

Uw letselschadezaak kan na het bereiken van een medische eindsituatie worden afgewikkeld. Uw geleden schade en toekomstige schade moet vergoed worden door betaling van een slotuitkering door de tegenpartij. Bij het berekenen van de totale schade wordt onder meer rekening gehouden met pensioenschade, belastingschade, loonstijgingen bij inkomstenverlies, inflatie en rente-effecten.

Als er overeenstemming wordt bereikt over de slotuitkering, kan uw zaak op verschillende manieren worden afgewikkeld.

De eerste optie is om te regelen met een ‘open einde’. De tegenpartij maakt de slotbepaling aan u over waarna uw dossier gesloten wordt. U heeft dan de mogelijkheid om binnen de verjaringstermijn op uw zaak terug te komen (bijvoorbeeld als u extra schade lijdt).

De tweede optie is dat uw zaak na goed overleg wordt afgewikkeld met een vaststellingsovereenkomst. In dat geval kan er gekozen worden voor een regeling tegen finale kwijting of een regeling met voorbehoud. Indien er regeling getroffen wordt tegen finale kwijting, worden de goede en kwade kansen tegen elkaar afgewogen en zal uw dossier definitief worden afgewikkeld. Beide partijen kunnen dan niet meer op de zaak terugkomen.

Als de ontwikkelingen voor de toekomst onzeker zijn, kan er ook voor worden gekozen om een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst op te laten nemen. Zo kunt u in de toekomst bij verergering van klachten opnieuw terecht bij de aansprakelijke verzekeraar.

Ook zal onze letselschadedeskundige ervoor zorgen dat de verzekeraar een belastinggarantie verstrekt. De verzekeraar verklaart hiermee garant te staan voor eventuele fiscale schade.

Meer weten over een schadeclaim indienen?

Bent u benieuwd wat de deskundigen van NostimosMooyman voor uw specifieke zaak kunnen betekenen? Of hoe een schadeclaim in uw geval te werk gaat? Of wilt u in contact komen met een letselschade advocaat? Bedenk daarbij dat zowel het advies als de begeleiding voor u kosteloos zijn. Wij brengen onze kosten in rekening bij de tegenpartij.

Maak dus gebruik van uw rechten en bel vrijblijvend naar 0800 667 84 66.

Wilt u direct met de meest deskundige schadebehandelaar in contact komen? Vul dan op onderstaand formulier kort uw situatie in.

Letselschade claimen?

Contact met NostimosMooyman

Benieuwd wat de letselschade-experts van NostimosMooyman voor u kunnen betekenen? Klik op onderstaande knop.

Neem contact op