Als een werknemer als gevolg van een ongeval of medische fout buiten zijn schuld geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, ondervindt niet alleen de werknemer daar de kwalijke gevolgen van, maar u als werkgever ook. Doordat u de werknemer moet blijven doorbetalen lijdt u om te beginnen loonschade. Daarnaast zijn er mogelijk ook kosten die u moet maken om te zorgen voor goede begeleiding van de werknemer, voor reïntegratievoor aanpassing van de werkplek en voor bijscholing of omscholing als de werknemer niet in zijn oude functie kan terugkeren.

Deze loonschade, bestaande uit het netto doorbetaald loon, vakantiegeld en vaste emolumenten en eventueel bijkomende kosten kunt u in de meeste gevallen verhalen. Een relatief complexe procedure, waarvoor de nodige juridische kennis nodig is om resultaat te boeken. Door ons goed te verdiepen in uw situatie, onze persoonlijke aanpak en ruim 30 jaar ervaring, slagen onze loonschadedeskundigen er snel in om de te verhalen kosten in kaart te brengen. Vervolgens zorgen we dat u de loonschadevergoeding krijgt die u toekomt.

Voorwaarden voor het verhalen van kosten

Aan het verhalen van de loonkosten op de aansprakelijke partij zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Er moet sprake zijn van  gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
 • De aansprakelijke partij, veroorzaker van het ongeval, moet bekend zijn
 • De werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting

Te verhalen kosten bij letselschade werknemer

U krijgt bij het (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken van een werknemer met bijkomende kosten te maken. Deze meerkosten kunt u verhalen. Het is wel belangrijk dat u kunt aantonen dat u deze kosten ook daadwerkelijk heeft gemaakt. Naast het nettoloon met emolumenten kunnen worden verhaald:

 • Kosten arbodienst
 • Kosten reïntegratiebureau
 • Revalidatiekosten
 • Kosten aanpassing werkplek
 • Kosten begeleiding en bijscholing in geval van aanpassing takenpakket
 • Vervoerskosten
 • Administratieve kosten
 • Wettelijke rente

Kosten die niet geclaimd kunnen worden

Het is niet mogelijk om de kosten die u maakt ter vervanging van de arbeidsongeschikte werknemer te claimen. Dit geldt ook voor de ingehouden loonbelasting en sociale premies. Volgens vaste jurisprudentie kan niet meer worden verhaald dan het civiele plafond. Dit is gelijk aan het bedrag dat de werknemer had kunnen verhalen indien loondoorbetaling niet zou hebben plaatsgevonden.

Prijsstelling loonregres vordering

Mochten wij uitsluitend voor u als werkgever aan de slag gaan, dan werken we op basis van het ‘no cure, no pay’-principe. Wij hanteren een tarief van 15% excl. BTW. Wanneer u de persoonlijke schade van de werknemer ook bij ons in behandeling wilt laten nemen, betreft het tarief 10% van de verhaalde som, excl. BTW.

Heeft u meerdere vorderingen per jaar, dan kunt u tevens kortingsafspraken maken. Deze afspraken maakt u met een leidinggevende of de jurist loonschadevorderingen.

Hulp bij het verhalen van de kosten van een arbeidsongeschikte medewerker

Ondervindt u de nadelige gevolgen van een door letselschade (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geraakte werknemer en bent u onvoldoende thuis in het traject dat doorlopen moet worden om de schade te verhalen op de aansprakelijke partij?

Vraag dan – vrijblijvend – de loonschade-experts van Nostimos om deskundige hulp door het invullen van het formulier. Als u kort uw situatie schetst, dan zorgen wij dat u direct in contact komt met de collega met de meeste expertise.

Letselschade claimen?

Contact met NostimosMooyman

Benieuwd wat de letselschade-experts van NostimosMooyman voor u kunnen betekenen? Klik op onderstaande knop.

Neem contact op