10 voordelen van Nostimos

1. Wij richten ons volledig op slachtoffers

Nostimos werkt alleen voor slachtoffers van bijvoorbeeld een verkeersongeval of een bedrijfsongeval. Zo weet u zeker dat uw schade correct wordt geregeld. U hebt als slachtoffer een belangenbehartiger die zijn deskundigheid inzet om voor u te beoordelen of de aansprakelijke verzekeraar zich aan de relevante wetten en regels houdt.

2. Onafhankelijk

Nostimos werkt zelfstandig en onafhankelijk, en niet in opdracht van aansprakelijke verzekeraars. Wij zetten onze deskundigheid alleen voor u als slachtoffer in. Daardoor weten wij als geen ander een optimale regeling van uw letselschade voor u te bereiken.

3. Samen met u

U staat als slachtoffer centraal. De deskundige van Nostimos stelt samen met u uw schade vast. U ontvangt volledige informatie over alle stappen die tijdens de regeling van uw schadezaak worden gezet. U bent dus ook op de hoogte van de strategie en het tijdsverloop in uw dossier. Zo bent u steeds nauw betrokken bij het hele proces en voelt u zich ondersteund door uw belangenbehartiger.

4. Bij u in de buurt

Nostimos is een landelijk opererende organisatie, met altijd een kantoor bij u in de buurt. Uw schadezaak wordt vanuit dit kantoor behandeld. De deskundige van Nostimos bezoekt u desgewenst op uw huisadres. Uiteraard bent u ook welkom voor een bespreking bij ons op kantoor.

5. Altijd bereikbaar

Onze letselschadedeskundigen werken in teamverband toegespitst op uw vraagstuk ondersteund door een secretaresse. Daardoor zijn wij telefonisch en per e-mail altijd goed bereikbaar. En hoeft u nooit lang te wachten op een reactie. In de avonduren vangt onze Telefoonservice u op. De eerstvolgende werkdag wordt u teruggebeld. In echte noodgevallen wordt u ’s avonds doorverbonden met één van de leidinggevenden. Zo garanderen wij goede bereikbaarheid.

6. Ontzorgen

De deskundigen van Nostimos stellen samen met u de omvang van uw vordering vast. Wij doen al het mogelijke om voor u een optimale schadevergoeding te realiseren. Ook als sprake is van overlijden.

Als u letsel hebt opgelopen, kan uw schade bestaan uit meerdere onderdelen zoals:

  • voertuig- en kledingschade;
  • kosten die verband houden met medische behandeling;
  • vervoerskosten;
  • inkomensschade, ook uit nevenactiviteiten;
  • kosten die verband houden met hulp in de huishouding;
  • kosten die ontstaan doordat u zelf uw woning of tuin niet kunt onderhouden;
  • smartengeld.

Als u door een ongeval een naaste hebt verloren is er sprake van overlijdensschade. De schade kan dan bestaan uit bijvoorbeeld:

  • begrafeniskosten;
  • kosten van een gedenkteken;
  • schade van nabestaanden die verband houdt met het wegvallen van het inkomen van de overledene.

7. Deskundigheid en begrip

Bij Nostimos werken deskundige medewerkers. Zij zijn jurist en/of registerexpert. Door permanente opleidingen blijven zij op de hoogte van alle ontwikkelingen in hun vakgebied. Daarbij blijven zij oog houden voor uw problematiek. Zij werken samen met eigen medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen. Onze organisatie is onderworpen aan de klachtenregeling van het Klachteninstituut. Onze registerexperts vallen tevens onder de klachtenregeling van de Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Openheid en duidelijkheid worden daarmee onderstreept.

8. Gedreven medewerkers

Onze deskundigen zetten zich optimaal voor u in. Uw belang is het onze. Een optimale regeling van uw letselschade brengt tevredenheid met zich mee. Juist door die tevredenheid van onze cliënten hebben wij onze goede naam opgebouwd.

9. Eerlijk advies

U krijgt van Nostimos een eerlijk en goed beargumenteerd advies over de haalbaarheid van uw schadeclaim. Nostimos werkt samen met meerdere letselschadeadvocaten in het land. Als het niet lukt om een tegenpartij te overtuigen van de juistheid van uw schadeclaim, kunt u deze advocaten inschakelen voor het voeren van een gerechtelijke procedure.

10. Het kost u niets

De kosten voor buitengerechtelijke rechtshulp zijn een onderdeel van uw schade. Dat is wettelijk zo geregeld. Dat betekent dat de tegenpartij onze werkzaamheden in uw dossier moet betalen. Dit is een recht van het slachtoffer. Inschakeling van Nostimos kost u dus niets. Alleen als er onduidelijkheid is over de schuldvraag zullen wij samen met u afspraken maken over de kosten voor rechtshulp. Uw belang staat daarbij vanzelfsprekend voorop. De kosten hoeven dus nooit een belemmering te vormen om Nostimos in te schakelen.