Werkwijze

Nostimos heeft een heldere werkwijze met ruimte voor samenwerking op maat

Met ruim 30 jaar ervaring in letselschade en overlijdensschade hebben we een werkwijze opgebouwd die bijdraagt aan een goed eindresultaat. Namelijk de best mogelijke schadevergoeding zonder u onnodig te belasten. Maar onze ervaring leert ook dat geen enkele zaak, geen enkele situatie en geen enkel slachtoffer of nabestaande hetzelfde is en hetzelfde wenst. Vandaar dat wij in onze werkwijze altijd openstaan voor afwijkende wensen, voor zover het eindresultaat, een passende vergoeding, niet geschaad wordt.

Stap 1 Verkennend gesprek

U heeft letselschade opgelopen door bijvoorbeeld een verkeersongeval of een bedrijfsongeval en u zoekt hulp bij het verhalen van de geleden materiële en/of immateriële schade. In navolging van uw telefoongesprek of ingevuld formulier op onze website, nemen wij contact met u op om uw zaak kort te bespreken en u te voorzien van een eerste vrijblijvend en kosteloos advies. Indien u kiest voor onze bijstand zullen we een dossier voor u aanleggen.

Stap 2 Persoonlijke kennismaking

Bij ingrijpend letsel brengen wij een bezoek bij u aan huis, waar wij alle tijd nemen om naar u te luisteren. Tijdens deze persoonlijke kennismaking zullen we proberen een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hetgeen u is overkomen en wat de gevolgen daarvan zijn. Dit alles verwerken wij in een rapport dat we aan u zullen voorleggen. Daarnaast vertellen wij wat we voor u kunnen betekenen en hoe de letselschadezaak zal verlopen. 

Stap 3 Aansprakelijk stellen tegenpartij

Nostimos stelt uw tegenpartij aansprakelijk voor de door u geleden materiële en/of immateriële schade. Wij zullen direct vragen om betaling van een voorschot op uw schade, zodat u niet in financiële problemen komt.

Stap 4 Betrokkenheid na erkenning van de aansprakelijkheid

Gedurende het hele schadeclaimtraject houdt Nostimos u op de hoogte van genomen stappen en relevante ontwikkelingen. Indien er sprake is van voortdurende medische klachten en/of arbeidsongeschiktheid, staat Nostimos u bij door het inwinnen van medisch advies. We begeleiden u tot het moment waarop er een definitieve schadevergoeding vastgesteld kan worden. Tot dat moment zorgen we ervoor dat de reeds geleden schade met voorschotten wordt gecompenseerd. 

Stap 5 Opstellen afwikkelingsvoorstel

Op het moment dat de totale materiële en immateriële schade is vastgesteld en er geen aanvullende schadeposten meer verwacht worden, gaan we over tot afwikkeling van uw schade.Wij zullen met de tegenpartij in onderhandeling gaan, waarbij we uw belangen grondig zullen verdedigen. Zodra tussen de partijen overeenstemming is bereikt  zal de tegenpartij overgaan tot betaling van het finale bedrag. Soms wordt een regeling getroffen met een medisch voorbehoud.

Nostimos werkt gedurende dit gehele traject nauw met u samen. U heeft een eigen letselschade-expert die zich goed kan inleven in uw situatie en zal vragen om alle belangwekkende details te delen, zodat er een goed onderbouwd dossier komt te liggen, hetgeen de kans op succes vergroot. Deze contactpersoon zal u op de hoogte houden van de te nemen stappen en behaalde resultaten.

Ons doel is om u, als slachtoffer, weer perspectief te bieden. Dit doen we door u zoveel mogelijk te ontzorgen en alle benodigde middelen te verschaffen waardoor u zich volledig kunt richten op herstel.

Vrijblijvend advies en contact

Benieuwd wat we in uw schadezaak kunnen betekenen of wilt u in contact komen met een letselschadedeskundige? En hoe we dat zouden aanpakken? Bel dan voor meer informatie naar 0800 – 667 84 66

Wilt u direct contact met een personenschadedeskundige voor uw specifieke zaak? Klik dan op onderstaande knop, beschrijf uw situatie en wij komen spoedig bij u terug.

Wat is u overkomen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nostimos staat ingeschreven in het Register Letselschade

Dit landelijke keurmerk waarborgt onze onafhankelijkheid en de kwaliteit van onze juridische hulp.