Rejestr obrażeń ciała i partnerzy

Stichting Keurmerk Personal Injury

Jesteśmy zarejestrowani w Rejestrze Szkód Osobistych, dawniej Stichting Keurmerk Letselschade.

Rejestr obrażeń ciała to jeden ogólny system jakości dla profesjonalnych dostawców usług w zakresie obrażeń ciała. Rejestr obrażeń ciała składa się z rejestrów GBL (Kodeks postępowania w przypadku roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu), GOMA (Kodeks postępowania w przypadku incydentów medycznych; lepsze rozliczenie odpowiedzialności medycznej) oraz Keurmerk Letselschade.

Połączenie w jeden centralny rejestr ma szereg zalet. Oznacza to uproszczenie dla osób z roszczeniami z tytułu obrażeń ciała i dla samej branży. Fuzja ma również na celu poprawę jakości i innowacje. Niezależny komitet ds. Rejestru obrażeń ciała jest odpowiedzialny za opracowanie nowego rejestru i zarządzanie nim. Komitet ten jest również odpowiedzialny za przyjmowanie nowych organizacji do rejestru i testowanie zarejestrowanych organizacji pod kątem ustalonych wymagań jakościowych.

Logo Zarejestruj obrażenia ciała

Partnerzy Nostimos

Oddzwonimy?

Zostaw tutaj swoje dane, a oddzwonię tak szybko, jak to możliwe

  • To pole służy wyłącznie do walidacji i nie powinno być zmieniane.