Obrażenia ciała

Wypadek

Wypadek to zdarzenie, podczas którego mają miejsce szkody i obrażenia lub śmierć. Rozróżnia się szkody osobie i materialne.  Wypadek może prowadzić do obrażeń fizycznych jak również emocjonalnych. Jeżeli ofiara cierpi z powodu zaistniałych obrażeń, powstałych w wyniku wypadku, określa się zakres szkody i stopień ewentualnego uszczerbku na zdrowiu. Podmiotem, który spowodował wypadek jest zazwyczaj inna osoba, którą określamy mianem strony odpowiedzialnej za wypadek. Wszelkie koszty poniesione w wyniku wypadku są wypłacone przez ubezpieczyciela strony odpowiedzialnej za wypadek. Istotne jest zatem, aby bezpośrednio po wypadku określić stan fizyczny ofiary. Jeżeli ofiara uskarża się na ból, najlepiej jest od razu udać się do szpitala lub lekarza rodzinnego. Pomoże to uniknąć dyskusji o tak zwanym związku przyczynowym. Bez uprzedniej konsultacji z Państwa osobistym doradcą, nie należy wyrażać zgody na orzeczenie medyczne przedstawione przez specjalistę lub lekarza zaproponowanego przez ubezpieczyciela.

Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny – zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd (z napędem silnikowym lub bez takiego napędu) oraz którego skutkiem są szkody w majątku lub szkody na osobach w nim uczestniczących (obrażenia).

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego nie ze stosunku pracy.

Masz pytania?

Zostaw tutaj swoje dane, a oddzwonię tak szybko, jak to możliwe