Register Letselschade

De Letselschade raad

De Letselschade Raad wenst bij te dragen aan meer duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie in alle facetten van het schaderegelingsproces. Dit dient herkenbaar, evenwichtig en waar mogelijk genormeerd te verlopen. Vergoeding van de door het slachtoffer werkelijk geleden personenschade staat daarbij voorop. Wij werken samen met de Letselschade raad.