Smartengeld

Recht op smartengeld bij letselschade

Gewond of (gedeeltelijk) invalide raken door toedoen van een ander persoon, een dier of nalatige organisatie kan grote gevolgen hebben. Direct na het ongeval is alles erop gericht om zo snel en goed mogelijk te herstellen. Vervolgens wilt u zo snel mogelijk schadeloos gesteld worden voor geleden schade aan bijvoorbeeld uw auto of fiets of het verlies aan inkomsten. Of voor gemaakte kosten als vervoerskosten, ingeschakelde hulp en hulpmiddelen.

Maar op het moment dat u (zo goed als mogelijk) fysiek weer hersteld bent, kan er een situatie zijn ontstaan die negatief van invloed is op uw gemoedstoestand. Dit valt onder immateriële schade.

Smartengeld voor immateriële schade

Smartengeld is de vergoeding die een slachtoffer krijgt voor de negatieve psychische gevolgen als gevolg van bijvoorbeeld een ongeluk, bedrijfsongeval of letsel als gevolg van een dier.

Kenmerk van immateriële schade is dat deze schade niet tastbaar is of vastomlijnd in geld is uit te drukken. Het gaat hier om bijvoorbeeld pijn, verdriet, angst en verminderde levensvreugde als gevolg van hetgeen u is overkomen of aangedaan. Smartengeld is een erkenning voor dit leed en kan daarmee een positieve bijdrage leveren aan het verwerkingsproces.

Benieuwd of u recht heeft op smartengeld?

Of wilt u hulp inschakelen bij het verkrijgen van smartengeld? Klik dan op onderstaande knop. Als u kort uw situatie beschrijft zorgen wij dat een van onze personenschadedeskundigen spoedig contact met u opneemt.