Werkwijze schadevergoeding

Hoe gaat het claimen van een schadevergoeding in z’n werk?

Bij het vaststellen van uw schade komt heel wat kijken. Als eerste is het van belang vast te stellen of er een aansprakelijke partij is. Dan moet de schade zo nauwkeurig mogelijk in beeld worden gebracht. Hieronder vertellen we aan welke aspecten uw letselschadedeskundige bij de behandeling van uw zaak aandacht besteedt.

Het schuldvraagonderzoek

Op de eerste plaats moet vast komen te staan wie aansprakelijk is voor de gebeurtenis waar u bij betrokken was. Nostimos onderzoekt voor u de toedracht en stelt de tegenpartij zo mogelijk aansprakelijk.

Het medisch onderzoek

Indien u letsel hebt opgelopen moeten de omvang en de ernst daarvan worden vastgesteld. Eén van de medisch adviseurs van Nostimos zal – uiteraard met uw toestemming – informatie inwinnen bij de artsen die u behandelen. Deze medisch adviseur (zelf ook een arts) beoordeelt vervolgens de informatie en maakt een overzicht van de medische risico’s en eventuele lichamelijke beperkingen. Dit bespreekt hij met uw letselschade-deskundige. Zo brengen wij in beeld welke gevolgen het letsel voor u heeft.

Onderzoek naar de omvang van de schade

Als het schuldvraagonderzoek en het medisch onderzoek zijn afgerond, brengen wij uw schade in kaart. Daarbij worden de verschillende soorten schades nader onderzocht en uitgewerkt. Uw letselschadedeskundige maakt gebruik van standaard rekenmodellen, ervaringsgegevens en toepasselijke rechtspraak (jurisprudentie). Vaak worden in deze fase al voorschotten geregeld om de lopende kosten te dekken.

Schadevaststelling en uitbetaling

De meeste schadegevallen worden op een gegeven moment afgewikkeld door betaling van een slotuitkering door de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. Dit gebeurt als duidelijk is dat uw situatie niet meer zal veranderen en als er duidelijkheid is over de al dan niet blijvende mate van arbeidsongeschiktheid. Ook wordt hierbij de vraag betrokken of u bijvoorbeeld blijvend huishoudelijke hulp nodig hebt. Bij het berekenen van de totale schade wordt onder meer rekening gehouden met pensioenschade, belastingschade, loonstijgingen, inflatie en rente-effecten. Eventuele toekomstige schade wordt dus mee berekend.

Als de ontwikkelingen voor de toekomst nog onzeker zijn, zal uw letselschadedeskundige u adviseren een voorbehoud in de schaderegeling op te laten nemen. Zo kunt u bij tegenvallende omstandigheden in de toekomst opnieuw terecht bij de aansprakelijke verzekeraar. Ook kan het gewenst zijn een belastinggarantie te vragen. Onze letselschadedeskundige informeert u daarover.

Meer weten over een schadeclaim indienen?

Bent u benieuwd wat de deskundigen van Nostimos voor uw specifieke zaak kunnen betekenen? Of hoe een schadeclaim in uw geval te werk gaat? Bedenk daarbij dat zowel het advies als de begeleiding voor u kosteloos zijn. Wij brengen onze kosten in rekening bij de tegenpartij.

Maak dus gebruik van uw rechten en bel vrijblijvend naar 0800 667 84 66.

Wilt u direct met de meest deskundige schadebehandelaar in contact komen? Vul dan op onderstaand formulier kort uw situatie in.