Terug naar het overzicht

vrijdag 15 december, 2017

Arrest GH Amsterdam 4 april 2017 – Psychische overbelasting op het werk; heeft werknemer voldoende geklaagd over overbelasting?

Inleiding
Werknemer heeft zich ziekgemeld met klachten van overspannenheid. Hij vordert een verklaring van recht dat hij bij de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft geleden en zijn werkgever (SNU) te veroordelen tot vergoeding van de schade.

Feiten
Werknemer is per 1 maart 2008 bij de werkgever aan het werk gegaan. Aanvankelijk was hij als zzp’er werkzaam. Later is hij in dienst getreden bij de werkgever.

Op 15 maart 2012 heeft de werknemer zich ziek gemeld met klachten van overspannenheid. Werknemer vorderde in eerste aanleg onder meer voor recht te verklaren dat hij bij de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft geleden en SNU te veroordelen tot vergoeding van de schade, nader op te maken bij staat. De kantonrechter heeft de vorderingen afgewezen.

Beoordeling
Het hof overweegt dat niet blijkt dat de werkzaamheden naar objectieve maatstaven zodanig psychisch belastend waren dat het aannemelijk is dat hij daardoor (psychisch) letsel heeft opgelopen. Daarbij komt dat psychisch letsel in het algemeen multifactorieel van aard en sterk individueel bepaald is, waardoor het verband tussen de gezondheidsschade en de arbeidsomstandigheden te onzeker en te onbepaald is. SNU heeft terecht aangevoerd dat het feit dat werknemer gedurende de tijd dat hij voor werkgever werkzaam was gezondheidsklachten heeft ontwikkeld nog niet meebrengt dat de werkomstandigheden ziekmakend waren.
Voor zover de werknemer betoogt dat de werkomstandigheden ziekmakend waren en dat SNU dit had behoren te weten, faalt dat betoog. Hij verrichtte vóór zijn dienstverband als zelfstandige soortgelijke werkzaamheden voor SNU zonder dat dit tot klachten heeft geleid.

Het is aan de werknemer om concrete feiten en omstandigheden aan te voeren waaruit volgt dat het voor SNU kenbaar had moeten zijn dat hij structureel werd overbelast en dat dit zonder het treffen van maatregelen tot schade zou kunnen leiden.

Zelfs indien zou vaststaan dat de door de werknemer ontwikkelde klachten het gevolg zijn van overbelasting op het werk en dat die klachten uiteindelijk tot een burn-out hebben geleid, dient de werknemer te bewijzen dat door hem op voldoende klemmende wijze is geklaagd over de door hem ervaren overbelasting.

Uitspraak
Werknemer wordt gevraagd om zijn stellingen te bewijzen.

ECLI:NL:GHAMS:2017:1181

Wilt u meer weten over rechtspraak rondom letselschadecasussen?

Of eens vrijblijvend met een letselschadedeskundige van gedachte wisselen?

Maak dan – geheel vrijblijvend – een afspraak >>

Nog meer artikelen rondom rechtspraak >>

Zullen we u terugbellen?

Laat hier uw gegevens achter en ik bel u zo snel mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.