Terug naar het overzicht

woensdag 29 maart, 2023

Werkgever persoonlijk aansprakelijk bij niet melden bedrijfsongeval

Je zal er zelf niet voor kiezen, maar een bedrijfsongeval kan je als werknemer wel overkomen. Gelukkig hebben de meeste werkgevers een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Het is heel fijn als de werkgever deze verzekering afsluit voor zijn werknemers, maar dan moet hij er natuurlijk wel gebruik van maken! Wat doe je als jouw werkgever weigert het bedrijfsongeval bij de verzekeraar te melden en, tot overmaat van ramp, de verzekeraar na het ongeval de polis van je werkgever opzegt?

Wat is er gebeurd?

In een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel komt zo een situatie naar voren.

De werknemer was bezig met het in elkaar zetten van een bekisting voor beton. De bekisting kwam los en deze viel op hem, waardoor de werknemer zwaar en blijvend letsel opliep.

De werkgever van het bouwbedrijf heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden. Hij maakt echter geen melding van het bedrijfsongeval bij Nationale Nederlanden, ondanks meerdere verzoeken van de werknemer en later ook van diens belangenbehartiger.

Vervolgens gaat het bouwbedrijf failliet. De premie van de aansprakelijkheidsverzekering werd niet meer betaald, dus heeft Nationale Nederlanden de verzekering uiteindelijk stopgezet. Het is uiteindelijk de curator van het failliete bouwbedrijf die melding maakt van het bedrijfsongeval. Helaas kwam de melding voor de werknemer te laat, de polis was al stopgezet door Nationale Nederlanden. Het ongeval is daardoor niet (tijdig) gemeld tijdens de loopduur van de verzekering, dus verleent Nationale Nederlanden geen dekking voor de schade van de werknemer.

Nu het bouwbedrijf geen dekkende verzekering meer heeft, stelt de werknemer zijn werkgever persoonlijk aansprakelijk voor zijn schade wegens onbehoorlijk taakvervulling van bestuur. De werknemer dient vervolgens zijn schadevordering in bij aan de rechtbank. De werkgever is het oneens met de stelling van de werknemer en hij verzoekt de rechtbank om de vordering van de werknemer af te wijzen.

Oordeel rechtbank

De rechtbank komt met een duidelijk oordeel. Het in elkaar zetten van bekisting is een taak die onder supervisie moet worden uitgevoerd. De werknemer moest deze taak echter zelfstandig uitvoeren. Hiermee heeft de werkgever zijn zorgplicht geschonden. De rechtbank stelt aldus vast dat er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid. Zodoende wordt door de rechtbank aangenomen dat wanneer dit ongeval wel gemeld zou zijn, de verzekering de schade zou hebben gedekt.

Voor de persoonlijke aansprakelijkstelling van de werkgever als (voormalig) bestuurder van het bouwbedrijf, moet er sprake zijn van een ernstig persoonlijk verwijt ten opzichte van de bestuurder.

De rechtbank is alles overwegende van oordeel dat het niet melden van het ongeval bij de verzekeraar (terwijl er nog sprake was van polisdekking) een ernstig persoonlijk verwijt oplevert ten opzichte van de werkgever als bestuurder. De werkgever is meermaals verzocht om het bedrijfsongeval te melden bij zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, maar heeft dit zonder duidelijke reden niet gedaan. Door zijn verwijtbare, onzorgvuldige handelswijze heeft de werkgever zijn werknemer benadeeld en moet hij daarom aansprakelijk worden gehouden voor de geleden schade van de werknemer. Hiermee wordt de werknemer dus in het gelijk gesteld.

Ook een bedrijfsongeval overkomen? Gebruik deze toets om te ontdekken of u recht heeft op een schadevergoeding

Dit blog is geschreven door B. (Bart) Dijkstra, werkzaam bij Nostimos Letselschadedeskundigen.

Zullen we u terugbellen?

Laat hier uw gegevens achter en ik bel u zo snel mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.